Chương 1: Cơ sở vật lý của vật liệu linh kiện
Chương 2: Linh kiện thụ động
Chương 3: Linh kiện tích cực
Chương 4: Linh kiện quang điện tử

Nguồn tham khảo:
Kỹ thuật điện tử - Đỗ Xuân Thụ, Kỹ thuật mạch điện tử - Phạm Minh Hà, Linh kiện bán dẫn và vi mạch - Hồ Văn Sung, Electronic Device and Circuits - Mac Grar Hill, Sơ đồ linh kiện - Tạp chí điện tử.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap