Bài đọc kiến thức tổng hợp về nhiều lĩnh vực khoa học, công nghệ, vừa cung cấp thông tin, kiến thức và vốn từ Anh căn kỹ thuật hữu ích.

- Các kỹ thuật làm lạnh, sưởi ấm, điều hoà không khí
- Laser
- Công nghệ thông tin
- Khoa học vật liệu
- Kỹ thuật điện
- Băng tải, thiết bị nâng
- Kỹ thuật hàng không
- Công nghệ Chế tạo máy
- Công nghệ luyện kim..

Engineering, term applied to the profession in which a knowledge of the mathematical and natural sciences, gained by study, experience, and practice, is applied to the efficient use of the materials and forces of nature. 
The term engineer properly denotes a person who has received professional training in pure and applied science, but is often loosely used to describe the operator of an engine, as in the terms locomotive engineer, marine engineer, or stationary engineer. In modern terminology these latter occupations are known as crafts or trades.
Between the professional engineer and the craftsperson or tradesperson, however, are those individuals known as subprofessionals or paraprofessionals, who apply scientific and
engineering skills to technical problems; typical of these are engineering aides, technicians,
inspectors, draftsmen, and the like.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap