Nhìn chung xi măng không gây bệnh bụi phổi nhưng nếu trong thành phần của bụi xi măng có trên 2% silic tự do và tiếp xúc lâu trong một thời gian dài có thể phát sinh bệnh bụi phổi. Động vật hít thở bụi xi măng không gây một biến đổi bệnh lý cấp tính hoặc mãn tính nào. Tuy nhiên bụi bám trên lá và thân cây làm cho thực vật không quang hợp được.

Quá trình phát sinh bụi và khí thải :
Xét toàn bộ các hoạt động của các nhà máy từ khâu khai thác vận chuyển nguyên, nhiên liệu đến khâu xuất sản phẩm thì bụi và khí thải sinh ra ở nhiều công đoạn khác nhau. Tuy nhiên khí thải độc hại chỉ chiếm một phần rất nhỏ còn nguồn ô nhiễm không khí chủ yếu là bụi. Tuỳ thuộc vào nguồn phát sinh mà bụi ở các công đoạn có thành phần, nồng độ và kích thước khác nhau, chúng mang những đặc trưng khác nhau.

Chương I : GIỚI THIỆU XI MĂNG
VÀ NGÀNH CÔNG NGHIỆP XI MĂNG........................................... 3
1.1. Sơ lược về xi măng.................................................................................................. 3
1.2. Tổng quan về ngành công nghiệp xi măng Việt Nam ...................................... 3
1.2.1. Vai trò và nhu cầu xi măng......................................................................... 3
1.2.2. Phân loại xi măng........................................................................................ 4
Chương II : GIỚI THIỆU VỀ BỤI XI MĂNG
VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ....................................................... 5
2.1. Sơ lược về bụi.......................................................................................................... 5
2.2. Bụi xi măng ............................................................................................................. 5
2.3. Dây chuyền công nghệ sản xuất xi măng
và nguồn phát thải bụi trong quá trình sản xuất........................ 6
2.4. Đặc trưng ô nhiễm bụi và khí thải của các nhà máy sản xuất xi măng.......... 
9 2.5. Các phương háp xử lý 
2.5.1. Phương pháp lọc bụi khô........................................................................... 10 .
2.5.1.1. Buồng ắng bụi............................................................................................................ 
2.3. Hệ thống lọc túi vải......................................................................... 11
2.5.2. Phương pháp lọc bụi tĩnh điện.................................................................. 12
2.5.3. Phương pháp lọc bụi ướt............................................................................ 12
Chương III : ĐỀ XUẤT CÔNG NGHỆ XỬ LÝ.............................................................. 15
3.1. Cơ sở lựa chọn ........................................................................................................ 15
3.2. Sơ đồ công nghệ...................................................................................................... 16
Chương IV : GIỚI THIỆU VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ LỌC BỤI TAY ÁO .......... 18
4.1. Các thiết bị lọc bụi.................................................................................................. 18
4.2. Thiết bị lọc bụi tay áo............................................................................................ 17
4.2.1. Sơ đồ cấu tạo của thiết bị lọc bụi tay áo.................................................. 19
4.2.2. Cơ chế của quá trình lọc............................................................................ 20
4.2.3. Nguyên lý hoạt động thiết bị lọc bụi tay áo............................................ 20
4.2.4. Vật liệu lọc của thiết bị lọc bụi tay áo .................................................... 21
4.2.5. Thông số vận hành của thiết bị................................................................. 22
4.3. Tính toán thiết bị..................................................................................................... 23
Chương V : KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ........................................................................ 38
5.1. Kết luận.................................................................................................................... 38
5.2. Kiến nghị.................................................................................................................. 38
TÀI LIỆU THAM KHẢO.................................................................................................... 39


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap