Các bạn thường thấy ở 1 số forum, khi ta click vào 1 link liên kết nào đó, nó thường dẫn ta tới 1 trang trung gian trước khi chuyển tới trang đích. Thường các trang như vậy để kiểm tra virus hoặc đơn giản chỉ là câu pageview hoặc tạo 1 nơi để đặt quảng cáo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo 1 trang như vậy cho blogspot. Và mục đích với blogspot chỉ đơn giản là câu pageview và chèn quảng cáo. Nếu bạn nào muốn PR tên miền của mình thì có thể dùng cách này

Xem Demo
Nếu các bạn còn nhớ thì trước đây namkna đã từng giới thiệu cho các bạn thủ thuật Tạo trang chuyển tiếp để tăng PageRank đơn giản.
Có 2 cách để tạo trang redirect như demo, 1 là sử dụng 1 trang trên blog chính của bạn, 2 là tạo hẳn 1 blog mới, và chỉ dùng nó để làm trang redirect. Và để cho đơn giản, mình sẽ hướng dẫn cách 2 cho các bạn.
Sau đây là các bước thực hiện :
1. Tạo mới 1 blog Ví dụ mình tạo site mới như sau:
http://direct-namkna.blogspot.com/
2. Vào chỉnh sửa code HTML, vào xóa tất cả các code có trong thẻ body :
<body>
...
xóa tất cả code có trong thẻ này
...
</body>
- Nếu muốn code của template gọn gàng hơn, các bạn có thể xóa hết các code CSS của template. Lưu ý là chỉ xóa code css, không nên xóa các dòng khác. Sau đó các bạn muốn làm đẹp trang redirect của mình thì cứ thêm code CSS mới vào.
3. Tiếp theo là xóa thanh Navbar :
- thêm đọan code bên dưới vào trước thẻ <body>
<script type='text/javascript'>
<![CDATA[
<!--
/*<body>*/
-->
]]>
</script>
4. Tiếp theo là thêm đọan code bên dưới vào sau thẻ <body>
<b:section class='main' id='main' showaddelement='yes'>
</b:section>
- Thực ra đây là code để tạo nút thêm tiện ích ở trang phần tử blog. Bước 4 này dùng để tạo 1 widget Javascript/HTML để chèn code chính của thủ thuật vào. Lý do mình hướng dẫn các bạn chèn code chính của thủ thuật vào widget mà không phải vào hẳn code template là do trong code template việc chèn code javascript vào thường gặp lỗi.
5. Vào trang phần tử và tạo 1 widget javascript/HTML và chèn code bên dưới vào :
<script type="text/javascript">
<!--
String.prototype.GetValue= function(para) {
 var reg = new RegExp("(^|&)"+ para +"=([^&]*)(&|$)");
 var r = this.substr(this.indexOf("\?")+1).match(reg);
 if (r!=null) return unescape(r[2]); return null;
}
var str = location.href;
//-->
</script>

<div id="header">
<center>
<div class="top">
<span style="color:#f00;"><script type="text/javascript">document.write(str.GetValue("url")); </script> </span>
</div>
</center>
</div>

<div id="main">

<form name=loading>
    <div align=center>
     <script type="text/javascript">
       document.write("<input style=\"text-align:center;margin:3px;font-weight::bold;\" type=\"button\" onclick=\"location.href='"+str.GetValue("url")+"'\""+" value=\"Click here to Continue\"");
     </script>
    </div>

    <div align=center>

     <input type="text" name="chart" size="48" style="font-family:Arial; color:#000; background:url(http://data.fandung.com/img/loading-bg1.png) no-repeat left; padding:0 1px 1px 1px; border-style:none;" /> <br />
     <input type="text" name="percent" size="14" style="color:#0066ff; text-align:center; border-width:medium; border-style:none;background:#efefef;" />

     <script type="text/javascript">

var bar=0;
var line="||";
var amount="||";
count();
function count(){
bar=bar+2;
amount =amount + line;
document.loading.chart.value=amount;
document.loading.percent.value="Loading ... "+bar+"%";
if (bar<99)
{setTimeout("count()",100);}
else
{window.location = str.GetValue("url");}
}
</script>
</div>
</form>

</div>

<div id="footer">
Nội dung của footer
</div>
 LƯU  template lại là OK
- Ở đây mình đã phân sẵn 3 vùng riêng biệt đó là : header, main và footer, các bạn có thể theo đó mà thêm bớt hoặc tạo thêm các code CSS cho 3 id này để trang redirect của bạn trông pro hơn. Cụ thể như các bạn có thể add các quảng cáo vào…
- Sau khi đã có trang redirect bây giờ ta sẽ thực hiện việc redirect cho các link liên kết.
       + Bình thường 1 liên kết khi viết bài sẽ có dạng như bên dưới :
<a href="link liên kết">Liên kết</a>
      + Bây giờ ta sẽ cho nó load qua trang trung gian của chúng ta trước khi nó chuyển tới trang đích. Bằng cách dùng Code này:
<a href="javascript:;" onclick="javascript:window.open('http://direct-namkna.blogspot.com/?url=http://domain.com/example.html','newwin','fullscreen=yes,scrollbars=1,toolbar=0,resizable=1')">Liên kết</a>
- Trong đó: 

 • http://direct-namkna.blogspot.com/ : là địa chỉ trang redirect của bạn.
 • http://domain.com/example.html : liên kết cần tác động.
 • Thay chữ Liên kết thành chữ bạn muốn hiển thị:
Ví dụ mình thay code như sau:
<a href="javascript:;" onclick="javascript:window.open('http://direct-namkna.blogspot.com/?url=http://namkna.blogspot.com/2011/11/redirect-url-for-blogspot-tao-trang.html','newwin','fullscreen=yes,scrollbars=1,toolbar=0,resizable=1')">Cách Tạo trang chuyển hướng cho Blogspot</a>
- Các bạn tạo một bài viết Check vào HTML chèn ví dụ trên vào sau đó xuất bản và Click vào link để xem Kết quả nha, nếu khôngBấm Đây để xem Demo:
- Nếu chỉ làm đến đây thì trang Direct xuất hiện ở dạng Popup và bạn phải chèn thủ công cho từng link một.

- Nếu bạn nào không thích rườm rà có thể chỉ làm đến đây và muốn khác phục các lỗi hình thành cửa sổ popup như Demo ban đầu thì thì làm tiếp các bước sau nha.
TÙY BIẾN CHO TRANG CHUYỂN TIẾP ĐẸP HƠN
- Bạn Download file Js sau về máy:
http://namknablog.googlecode.com/files/redirect-by-namkna-ngoctra.js
- Các bạn mở file redirect-by-namkna-ngoctra.js vừa download về bằng cách  Click chuột phải vào file redirect-by-namkna-ngoctra.js đó và chọn  Open with  ->  Choose Program...  ->  Notepad  .
- Bấm Ctrl+F Và tìm link http://direct-namkna.blogspot.com/ (Có tất cả 3 link) => Thay tất cả chúng thành địa chỉ Blog phụ mà bạn tạo ở bước 1.
- Lưu Notepad vừa chỉnh sửa lại với tên   redirect-by-namkna-ngoctra.js  
- Tiếp theo upload lên host để lấy link trực tiếp. Các bạn có thể sử dụng Google code  TẠI ĐÂY:
Ví dụ sau khi Upload mình được file Js là:

http://namknablog.googlecode.com/files/redirect-by-namkna-ngoctra.js

Tiếp theo bạn vào Blog chính của bạn và thêm đoạn code sau vào sau thẻ <head> .
<script>
var redirect = &#39;int&#39;;
var exclude_domains = [&#39;namkna.blogspot.com&#39;, &#39;Demo-namkna.blospot.com&#39;,];
</script>
<script src='http://namknablog.googlecode.com/files/redirect-by-namkna-ngoctra.js'/>
<!-- Derect pages pro for Blogspot by http://namkna.blogspot.com/ -->
Sử dụng code trên nếu các bạn muốn trang chuyển tiếp áp dụng có tấc cả các liên kết ngoài trừ domain mà bạn loại trừ :namkna.blogspot.com hoặc Demo-namkna.blogspot.com . 
- Hoặc code này để áp dụng nếu muốn trang derect bắt link cho các domain định sẵn và các domain ngoài các domain này sẻ không tự động bắt link.
<script>
var redirect = &#39;int&#39;;
var domains = [&#39;mediafire.com&#39;, &#39;namkna.blogspot.com&#39;,];
</script>
<script src='http://namknablog.googlecode.com/files/redirect-by-namkna-ngoctra.js'/>
nếu muốn tấc cả các link ngoài mở ra ở trình duyệt mới như mình thì thêm code này vào trên </body>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
function changetargetlink(x){
var a = document.getElementsByTagName('a');
var args = changetargetlink.arguments;
for(var i in a){
a[i].target = "_blank";
a[i].rel = "_blank";
for(var j=0;j<args.length;j++){
if(a[i].href.match(args[j])){
a[i].target = "";
a[i].rel = "";
}}}}
changetargetlink('namkna.blogspot.com');
//]]>
</script>
Thay namkna.blofspot.com bằng link blog của bạn.
Save templates lại rồi xem kết quả.

Bạn đang đọc tại: Học Lập Trình
Theo: mothuthuat.com

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap