Micro Programmable Logic Controllers - PLC MicroSmart Pentra (FC5A) và MicroSmart (FC4A) là 2 dòng sản phẩm PLC mới nhất của IDEC Corporation với nhiều tính năng ưu điểm vượt trội khả năng ứng dụng rộng rãi:

Điều khiển quá trình công nghiệp : cũng như các nhãn hiệu khác , PLC IDEC được ứng dụng vào quá trình điều khiển trong công nghiệp như : điều khiển tay máy , các băng chuyền tự động , phân loại sản phẩm , điều khiển hệ thống thang máy trong các toà nhà …

Giao tiếp với các module chuyên dụng . PLC IDEC có thể giao tiếp với một số module đã được tích hợp sẵn : module ngõ vào số , module ngõ ra số , modul tích hợp I/O số , module tích hợp I/O tương tự , HMI (human machine interface : màn hình giao tiếp ) modules , module truyền thông , modules mở rộng bộ nhớ …

Dễ dàng lập trình với nhiều ngôn ngữ lập trình trong PLC IDEC
LAD ( Ladder ) là phương pháp lập trình hình thang , thích hợp trong ngành điện công nghiệp .
FBD (Flowchart Block Diagram ) là phương pháp lập trình theo sơ đồ khối, thích hợp cho ngành điện tử số .
STL (Statement List) : là phương pháp lập trình theo dạng dòng lệnh giống như ngôn ngữ Assemply , thích hợp cho ngành máy tính .

Điều khiển quá trình công nghiệp : cũng như các nhãn hiệu khác , PLC IDEC được ứng dụng vào quá trình điều khiển trong module nghiệp như : điều khiển tay máy , các băng chuyền tự động , phân loại sản phẩm , điều khiển hệ thống thang máy trong các toà nhà …

Giao tiếp với các modul chuyên dụng . PLC IDEC có thể giao tiếp với một số modul đã được tích hợp sẵn : module ngõ vào số , module ngõ ra số , modul tích hợp I/O số , module tích hợp I/O tương tự , HMI (human machine interface : màn hình giao tiếp ) modules , module truyền thông , modules mở rộng bộ nhớ …


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap