Ngày nay vấn đề bảo vệ môi trường đã trở thành rất cấp thiết có ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các quốc gia. Nhiều hiện tượng thời tiết trong nhiều năm qua đã cảnh báo chúng ta quan tâm hơn nữa đến bảo vệ mội trường: nhiệt độ trái đất tăng lên, mực nước biển dâng cao, bệnh ung thư
và đục thủy tinh thể... Tất cả những biến đổi đó đều do 2 nguyên nhân chủ yếu:
- Sự suy dảm tầng Ozon
- Hiệu ứng nhà kính làm nóng Trái đất
Vì vậy việc nghiên chứ các môi chất mới nhằm thay thế các môi chất Freon cũ là 1 vấn đề cấp thiết hiện nay ở nước ta cũng như trên thế giới

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA FREON CŨ ĐẾN MÔI TRƯỜNG VÀ MÔI CHẤT LẠNH MỚI THAY THẾ
CHƯƠNG 3: SO SÁNH ĐẶC TÍNH NHIỆT CHU TRÌNH MÁY LẠNH SỬ DỤNG FREON VÀ CÁC MÔI CHẤT LẠNH MỚI
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU THAY THẾ CÁC FREON TRONG HỆ THỐNG LẠNH 1 CẤP VÀ 2 CẤP
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap