Tính cấp thiết của đề tài:

1. Tình hình sử dụng điện cho điều hòa không khí trong các cơ quan và trong tổng thể cả nước ngày càng lớn và chiếm một tỷ lệ lớn trong tổng điện năng tiêu thụ điện.
2. Nhiều vấn đề liên quan đến thiết kế, lắp đặt, vận hành sử dụng và thói quen người dân đã làm tăng tiêu tốn điện năng cho điều hòa không khí, cần được đánh giá và khắc phục.
3. Tình hình thiếu hụt năng lượng, đặc biệt là những ngày mùa hè nóng bức ở Việt Nam đã đặt ra vấn đề là phải tiết kiệm năng lượng khi sử dụng điều hòa không khí.
4. Tiết kiệm năng lượng nói chung và trong điều hòa không khí nói riêng là một chính sách đã được Đảng và Nhà nước quan tâm và khuyến khích.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap