1.1. Cấu trúc của mô cơ
Trong cơ thể động vật có 3 nhóm cơ:
- Cơ vân ngang đảm bảo các hoạt động tùy ý của cơ thể (chạy, nhảy, co rút …), là thành phần chủ yếu của cơ thịt.
- Cơ trơn: cơ của các cơ quan bên trong động vật (ruột, mạch máu…) đảm bảo các cử động nhịp nhàng không tùy ý, có cấu trúc tế bào
- Cơ tim là cấu tạo của tim.
Chương 1: Nguyên liệu thịt, cá
Chương 2: Bảo quản và chế biến lạnh thịt, cá
Chương 3: Chế biến các sản phẩm truyền thống
Chương 4. Công nghệ đồ hộp TP


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap