Động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt. Động cơ nhiệt là một loại máy biến đổi nhiệt năng của nhiên liệu thành cơ năng. Có thể phân quá trình công tác của động cơ nhiệt thành hai quá trình cơ bản như sau:

- Đốt cháy nhiên liệu, giải phóng hoá năng thành nhiệt năng và gia nhiệt cho môi chất công tác. Trong giai đoạn này xảy ra các hiện tượng lý hoá rất phức tạp.
- Biến đổi trạng thái của môi chất công tác, hay nói cách khác, môi chất công tác thực hiện chu trình nhiệt động để biến đổi một phần nhiệt năng thành cơ năng.
Trên cơ sở đó có thể phân loại động cơ nhiệt thành hai loại chính là động cơ đốt ngoài và động cơ đốt trong.

Ờ động cơ đốt ngoài, ví dụ máy hơi nước cổ điển trên tàu hoả, hai giai đoạn trên xảy ra ở hai nơi khác nhau. Giai đoạn thứ nhất xảy ra tại buồng đốt và nồi xúpde, kết quả được hơi nước có áp suất và nhiệt độ cao. Còn giai đoạn thứ hai là quá trình giãn nở của hơi nước trong buồng công tác và sinh công làm quay bánh xe.

Còn ở động cơ đốt trong, hai giai đoạn trên diễn ra tại cùng một vị trí, đó là bên trong buồng công tác của động cơ…

Cuốn sách này được biên soạn nhằm giúp sinh viên tài liệu tham khảo trong quá trình học môn Lý thuyết động cơ đốt trong. Trong cuốn sách, tác giả đã cố gắng thể hiện tính kế thừa những giáo trình, tài liệu truyền thống của chuyên ngành, đồng thời cập nhật những kiến thức hiện đại đang được áp dụng rộng rãi trong thực tế về công nghệ động cơ đốt trong.

Mục lục:

Lời nói đầu
Chương 1: Khái quát về động cơ đốt trong
Động cơ đốt trong là một loại động cơ nhiệt
So sánh động cơ đốt trong với các động cơ nhiệt khác
Phân loại động cơ đốt trong
Đại cương về nguyên lý làm việc của động cơ đốt trong
Chương 2: Chu trình lý tưởng của động cơ đốt trong
Những khái niệm cơ bản
Các chu trình lý tưởng thông dụng
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất nhiệt và áp suất trung bình của chu trình lý tưởng
So sánh hiệu suất chu trình hỗn hợp và đẳng tích
Chương 3: Môi chất công tác
Nhiên liệu
Phản ứng cháy của nhiên liệu và sản vật cháy
Tỷ nhiệt của môi chất công tác
Chương 4: Chu trình thực tế của động cơ đốt trong
Quá trình nạp
Quá trình nén
Quá trình cháy
Quá trình giản nỡ
Quá trình thải
Tính toán mổ phỏng chu trình làm việc của động cơ
Chương 5: Những thông số chỉ thị, có ích và cân bằng nhiệt
Những thông số chỉ thị
Những thông số có ích
Cân bằng nhiệt
Chương 6: Trao đổi môi chất trong động cơ hai kỳ
Các hệ thống quét thải của động cơ hai kỳ
Pha phối khí và tiết diện thời gian
Diễn biến quá trình trao đổi khí và các thông số cần thiết khi tính toán
Tính toán lý thuyết quá trình trao đổi môi chất
Chương 7: Hình thành hoà khí trong động cơ đốt trong
Hình thành hoà khí trong động cơ xăng
Hình thành hoà khí trong động cơ diesel
Hình thành hoà khí đồng nhất đốt cháy do nén
Chương 8: Đặc tính động cơ
Chế độ làm việc và các đặc tính của động cơ đốt trong
Đặc tính điều chỉnh
Đặc tính tốc độ
Đặc tínhh chân vịt
Đặc tính tải
Đặc tính không tải
Đặc tính điều tốc
Cải thiện đặc tính tốc độ động cơ
Tài liệu tham khảo


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap