Lý thuyết điều khiển tự động là phần chủ yếu của lý thuyết điều khiển. Lý thuyết điều khiển tự động là kiến thức cơ sở của các ngành kỹ thuật tự động trong lĩnh vực điện tử, điện động lực, cơ khí, hàng hải và quốc phòng.
Lý thuyết điều khiển tự động là môn học được giảng dạy ngay từ khi thành lập các trường Đại học kỹ thuật ở Việt Nam.
Cuốn sách Lý thuyết điều khiển tự động này là sự đúc kết những bài giảng mà tác giả cùng các đồng nghiệp đã liên tục giảng dạy gần 30 năm qua ở các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Bách khoa thành phố Hồ Chí Minh, Học viện Kỹ thuật Quân sự và các trường Đại học kỹ thuật khác.
Nội dung cuốn sách viết theo chương trình đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc Chương trình Nhà nước KC-01-13 do Giáo sư Nguyễn Đình Trí chủ trì.
Lần tái bản thứ tư này sách được bổ sung các chương trình tính quá trình quá độ bằng ngôn ngữ C và các bài tập lớn về lý thuyết hệ tuyến tính liên tục và hệ xung số - tối ưu nhằm hệ thống kiến thức cho sinh viên làm quen với việc tính toán và thiết kế hệ thống.

Quyển 1: "Hệ tuyến tính"
Quyển 2: "Hệ xung số".
Quyển 3: "Hệ phi tuyến - hệ ngẫu nhiên".
Quyển 4: "Hệ tối ưu - hệ thích nghi".
Đề cập nhiều vấn đề, nêu nhiều ví dụ thực tế, được dùng làm tài liệu học tập, tham khảo cho sinh viên, nghiên cứu sinh và cán bộ khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực tự động và điều khiển.
Nội dung quyển 4 gồm có 3 phần:
Phần I. Chất lượng tối ưu thường gặp.
Phần II: Điều khiển tối ưu.
Phần III: Điều khiển thích nghi.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap