Phần Nhiệt động kỹ thuật (chương 1.2,3,4) do PGS. TS Bùi Hài biên soạn. Phần Truyền nhiệt (chương 5.6,7.8) do PGS. TS Trần Thế Sơn biên soạn.
Chúng tôi xin cám ơn PGS. TS Phạm Lê Dần; GS. TSKH Đặng Quốc Phú và PGS. TS Dương Đức Hồng đà giúp đỡ chúng tôi trong quá trình biên soạn giáo trình này.
Các tác giả

MỤC LỤC
Lời nói đầu
Phần thứ nhất: Nhiệt động kỹ thuật
Chương 1.Những khái niệm cơ bản
Chương 2.Môi chất và cách xác định trạng thái của chúng
Chương 3.Các quá trình nhiệt động của môi chất
Chương 4. Chu trình nhiệt động
Phầnthứhai: Truyền nhiệt
Chương 5.Bản nhiệt
Chương 6.Trao đổi nhiệt đối lưu
Chương 7.Trao đổi nhiệt bức xạ
Chương 8.Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt
Bài tập


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap