Lời nói đầu Chương 1. Đại cương về điều khiển số máy điện Chương 2. Xử lý tín hiệu số Chương 3. Mô hình máy điện và thiết bị biến đổi Chương 4. Hệ thống điều khiển số Chương 5. Tổng hợp bộ điều chỉnh số Chương 6. Đại cương về cấu trúc phần cứng và chương trình phần mềm dùng cho điều khiển số máy điện Chương 7. Điều khiển số động cơ điện một chiều Chương 8. Điều khiển số động cơ ba pha: chế độ xác lập Chương 9. Điều khiển số động cơ điện xoay chiề ba pha: chế động quá độ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap