Việc phát triển khí sinh vật là một con đường quan trọng để tiến tới giải quyết chất đốt ở nông thôn, đó là mối quan tâm của cộng đồng dân cư nông thôn. Sử dụng biôga, một chất đốt thu được từ các nguồn sinh vật dồi dào trong tự nhiên, là một nguồn thay thế cho các nhiên liệu rắn như là than và củi đã mang lại một sự thay đổi cơ bản trong lịch sử chất đốt đối với các vùng nông thôn của Trung quốc. Đó là một sáng tạo kĩ thuật quan trọng không chỉ giải quyết chất đốt cho nông dân và các dân cư ở nông thôn, mà còn tiết kiệm được một lượng lớn than cho quốc gia. Nó đã đóng vai trò to lớn trong việc kích thích sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và còn tạo nên một môi trường hợp tác trong nông thôn.

Phần 1 trình bày về những thông tin chung, hướng phát triển tương lai, nguyên tắc cơ bản để xây dựng hầm khí sinh vật, cách thiết kế các loại hầm sinh khí.
Phần 2 trình bày những kiến thức về cách bảo dưỡng và đánh giá chất lượng các hầm sinh khí, sử dụng khí vi sinh, các biện pháp an toàn trong xây dựng hầm sinh khí và cách sử dụng khí vi sinh.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap