Công Nghệ Cơ Khí Và Ứng Dụng CAD-CAM-CNC là môn học cơ sở bao gồm những kiến thức chung có liên quan đến các ngành Kỹ thuật, Quản trị kinh doanh... trong hệ thống đào tạo đại học, cao đẳng và dạy ngeehf.
Cuốn sách có bốn phần:
Phần thứ nhất: Phân xưởng cơ khí
Phần thứ hai: Chế tạo phôi
Phần thứ ba: Gia công cắt gọt
Phần thứ tư: Khái niệm về tự động hóa và điều khiển theo chương trình.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap