Cùng với sự phát triển của ngành công nghiệp điện tử thì sự ra đời của các bộ vi xử lý, Vi điều khiển đã nâng cao chất lượng cũng như giảm chi phí các linh kiện điện tử , viễn thông. Ngày nay xu hướng phát triển của nền khoa học điện tử là mở rộng chức năng của các sản phẩm và ứng dụng dễ dàng trong thực tế. Theo xu thế đó các hãng sản xuất liên tục đưa ra thị trường các bộ vi điều khiển hiện đại, có tính năng mạnh hơn, ví dụ nh- các họ vi điều khiển: MSC-51,52 của InTel hay là Z80,6502,6800 của Zilog, 681105,681106, 6812 của Motorola.
Trong giới hạn cho phép của một Bài tập lớn chúng em sẽ khảo sát cấu trúc phần cứng, phần mền của họ vi điều khiển MCS-51 đòng thời đưa ra một thiết kế cụ thể mang tính thực tế. Đố là chương trình ứng dụng bộ vi điều khiển 8951 để đo và khống chế nhiệt độ. Mạch khống chế nhiệt độ này có thể ứng dụng để điều khiển các sản phẩm trong thực tế như là: Lò Viba, điều chỉnh nhiệt độ động cơ, nhiệt kế điện tử…Trong chương trình còn nhiều thiếu sót mong thầy và các bạn đóng góp để chương trình ngày càng hoàn thiện hơn.

I. Giới thiệu chung về bộ VXL 8951
1. Giới thiệu chip Intel 8951
2. Cấu trúc bên trong bộ vi điều khiển
3. Chức năng các chân của chip 8951
4. Tóm tắt tập lệnh
5. Hoạt động định thời
6. Hoạt động ngắt
II. Sơ đồ khối mặch điều khiển nhiệt độ
1. Tác dụng khối cảm biến.
2. Tác dụng khối khuếch đại hiệu.
3. Tác dụng của bộ chuyển đổi ADC
4. Khối vi xử lý
5. Khối hiển thị .
6. Khối điều chỉnh nhiệt độ
III. Thiết kế chương trình.
1. Lưu đồ chương trình điều khiển nhiệt độ.
2. Chương trình .
3. Cáu trúc chuơng trình đề mô.
IV. Thiết kế mạch nguyên lý.
1. Phần tương tự.
2. Phấn số.
V. Kết luận.
VI.Tài liệu tham khảo.Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap