Hiện nay, các nguồn năng lượng hóa thạch đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt trong khi nhu cầu năng lượng ngày càng tăng. Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng các nguồn năng lượng tái tạo để thay thể một phần nguồn năng lượng hóa thạch đang được triển khai. Thành phố Đà Nẵng đang thực hiện dự án tiết kiệm năng lượng để tiến tới đạt thành phố xanh, một trong những hướng nghiên cứu là tận dụng nguồn năng lượng gió để phát điện chiếu sáng cho các khu công cộng, khu resort dọc theo bờ biển Đà Nẵng. Ngoài ra, thiết bị tuabin gió lắp đặt ở nơi công cộng và du lịch làm cho người dân càng có ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng điện và mỹ quan cho Thành phố du lịch. Kết quả nghiên cứu là tính toán, thiết kế chế tạo động cơ savonius phù hợp với tốc độ gió ở Đà nẵng để chiếu sáng cục bộ, thực hiện các thí nghiệm để xác định công suất, hiệu suất thực tế của thiết bị.

Từ khóa: Năng lượng gió; thay thế năng lượng hóa thạch; tiết kiệm năng lượng; động cơ savonius; tuabin gió.

ABSTRACT
Currently, fossil energy resources are at risk of depleted while demand for energy is increasing. Therefore, the research and application of renewable energy sources to replace a portion of fossil energy sources are being developed. Danang City is implementing energy saving projects towards achieving green city, one of the research directions that utilize wind energy to generate electricity for lighting public parks, resorts along the coast Da Nang beach. In addition, wind turbine equipment installed in public and travel places make people more aware of energy use and electricity for the city landscape tourism. The research results are calculated, designed and manufactured in accordance with the engine savonius wind speed in Danang for local lighting, perform experiments to determine the capacity, the actual performance of the device.

Key words: Wind energy; replace fossil energy, energy saving, engine savonius; wind turbine


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap