1. Tên đề tài : “Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để chế tạo các tấm panel cách nhiệt sử dụng trong dân dụng và công nghiệp”.
2. Các thông số ban đầu.
3. Nội dung các phần thuyết minh và tính toán:
* Chương 1: Tổng quan về vật liệu cách nhiệt.
* Chương 2: Các tính chất của vật liệu cách nhiệt.
* Chương 3: Nghiên cứu sử dụng các phế phẩm nông nghiệp để chế tạo các tấm panel cách nhiệt sử dụng trong công nghiệp và dân dụng.
* Chương 4: Đánh giá tính kinh tế của đề tài.
4. Các bản vẽ và đồ thị.
* Hình ảnh gia công và chế tạo khuôn ép theo kích thước thiết kế.
* Hình ảnh về xử lý hóa chất vật liệu trước khi đem ép.
* Hình ảnh kết quả các tấm panel cách nhiệt: vỏ trấu, bã mía, phoi bào…
* Đồ thị biểu thị độ chênh nhiệt độ Dt, và khả năng hút ẩm của các tấm panel.
5. Cán bộ hướng dẫn : PGS.TS. Võ Chí Chính.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap