TÓM TẮT: Bộ hâm nước tận dụng nhiệt khói thải kiểu dàn ống có cánh phải được thiết kế phù hợp với điều kiện làm việc của bản thân nồi hơi. Do yếu tố ràng buộc đó, nếu chỉ áp dụng những công thức có sẵn trong các tài liệu về truyền nhiệt để tính toán dàn ống có cánh sẽ dẫn đến sai số đáng kể so với thực tế, nhất là đối với thiết bị chế tạo trong nước. Nghiên cứu thực nghiệm đã được tiến hành nhằm xác định giá trị cụ thể của một vài thông số đặc trưng chính cho quá trình trao đổi nhiệt trong bộ hâm nước tận dụng nhiệt khói thải; đó là mức thay đổi nhiệt độ của khói và nước, lượng nhiệt tận dụng được, hệ số truyền nhiệt qua vách dàn ống. Những thông số này được khảo sát theo chế độ làm việc thay đổi của nồi hơi. Kết quả nghiên cứu chắc chắn hỗ trợ việc thiết kế bộ hâm nước ở nồi hơi công nghiệp một cách dễ dàng hơn.

1.MỞ ĐẦU
Nồi hơi công nghiệp thường chỉ có các bề mặt sinh hơi, do đó nhiệt độ khói thải tương đối cao, khoảng 250oC đến 300oC. Nhiên liệu cần đốt để sinh hơi khá nhiều, kéo theo lượng khói
thải có chứa các chất gây hại cho môi trường cũng lớn.
Với xu hướng nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm nhiên liệu thì phương án bố trí thêm bộ hâm nước (còn gọi là ECO - Economizer) rất được quan tâm. Tuy nhiên để áp dụng được vào thực tế phải có một thiết kế tối ưu sao cho hiệu quả tận dụng nhiệt là cao nhất với giá thành thiết bị đủ thấp, đồng thời giải quyết được những ảnh hưởng tiêu cực do việc lắp bộ hâm nước gây ra.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap