Dây chuyền sản xuất của nhà máy xi măng công nghệ lò quang phương pháp khô có hệ thống XYCLON 5 tầng trao đổi nhiệt và luồng đốt CANCINER đầu lò loại NOX thấp với công suất 4.000T CLINKER/ngày đây là một nhà máy có công nghệ sản xuất tiên tiến do hãng FCB (cộng hoà Pháp) thiết kế và cung cấp các thiết bị chủ yếu dây chuyền sản xuất chính cũng như các công đoạn phụ trợ đến được cơ khí hoá và tự động hoá cao.

Các thiết bị trong dây chuyền được điều khiển tự động từ phòng điều khiển trung tâm chính trực tiếp vận hành và giám sát các thiết bị từ kho đồng nhất sơ bộ khoa tổng hợp đến các XILO xi măng. Ngoài ra còn có các trung tâm nhỏ tại công đoạn đá vôi, đá xét, tiếp nhận nguyên nhiên liệu đầu vào và đóng bao.

Chương 1: Giới thiệu về công nghệ sản xuất xi măng nhà máy xi măng Hoàng Mai 1
1.1. Đặc điểm dây chuyền sản xuất của nhà máy. 1
1.2. Giai đoạn chuẩn bị nguyên liệu. 3
1.2.1. Đá Vôi: 3
1.2.2. Đá sét. 4
1.2.3. Quặng sắt. 4
1.2.4. BOXIT. 5
1.3. Giai đoạn nghiền phối liệu và đồng nhất. 5
1.3.1. Kiểm tra chất lượng. 6
1.3.2. Dự trữ nguyên liệu. 6
1.4. Kiểm tra chất lượng. 7
1.5. Nhiên liệu. 8
1.5.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật của than nhập và than mịn. 8
1.5.2. Kiểm tra chất lượng. 9
1.6. Dầu. 9
1.6.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật. 9
1.6.2. Kiểm tra chất lượng. 10
1.7. Vỏ bao xi măng. 11
1.7.1. Tiêu chuẩn kỹ thuật. 11
Chương 2: Thiết kế cơ khí của hệ thống đóng bao. 14
2.1. Quá trình nhận biết bao. 17
Chương 3: Giới thiệu về nguyên lý WED 3000. 27
3.1. Giới thiệu về WED 3000. 27
3.2. Độ để đặt cân bì. 29
3.3. Dòng thô tắt. 30
3.4. Thời gian dòng còn lại. 30
3.5. Thời gian ổn định. 30
3.6. Tối ưu hoá. 31
3.7. Thông điệp dung sai. 31
3.8. Cho phép đẩy vào bao. 31
3.9. Các thông tin về cân bao. 31
Chương 4: Ứng dụng PLC cho thiết kế hệ thống cân đóng bao


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap