Môn vật liệu học sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản của các loại vật liệu chính : tinh thể, các hợp kim, bán dẫn và ion, cộng hóa trị ... cũng như kiến thức về xử lý nhiệt của chúng. Mục đích của môn học này giúp cho sinh viên hiểu rõ các loại vật liệu khác nhau dựa trên mối quan hệ giữa cấu trúc (liên kết hóa học, kiểu mạng tinh thể) và cơ lý tính, thực hành được các thí nghiệm cơ bản để xác định cơ tính của vật liệu và biết lựa chọn vật liệu phù hợp nhất đáp ứng nhu cầu sử dụng sau này..

Mở đầu
Chương 1: Cấu tạo của kim loại và hợp kim
Chương 2 : Biến dạng dẻo và cơ tính
Chương 3 : Ăn mòn và bảo vệ vật liệu
Chương 4 : Nhiệt luyện thép
Chương 5 : Các phương pháp hoá bền bề mặt
Chương 6 : Các loại gang
Chương 7 : Khái niệm chung về thép
Chương 8 : Thép kết cấu
Chương 9 : Thép dụng cụ
Chương 10 :Kim loại và hợp kim màu
Chương 11: Các vật liệu khác


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap