Tất cả các chất đều tồn tại ở 3 trạng thái rắn , lỏng , khí ,đều được cấu tạo bằng 3 hạt cơ bản : proton , notron và electron
- Nguyên tử : là phần nhỏ nhất của 1 phân tử có thể tham gia phản ứng hoá học .Nguyên tử gồm có hạt nhân và lớp vỏ điện tử như hình vẽ
+ Hạt nhân gồm có các hạt : Proton và Notron
+ Vỏ nguyên tử gồm có các hạt electron chuyển
động xung quanh hạt nhân theo những quĩ đạo xác định , tuỳ theo mức năng lượng các điện tử mà được xắp xếp thành lớp
Về điện:
Proton và electron mang cũng trị số điện tích q = 1,6 . 10-19C nhưng ngược dấu nhau . Người ta kí hiệu điện tích Proton là +q , và của Notron là -q.Hạt notron trung hoà về điện . Vậy điện tích của hạt nhân chính là điện tích Proton còn lớp vỏ là điện tích của electron. 

Chương 1 - Cấu tạo vật chất
Chương 2 - Vật liệu dẫn điện
Chương 3 - Vật liệu bán dẫn
Chương 4 - Vật liệu từ
Chương 5 - Vật liệu cách điện
Chương 6 - Tính dẫn điện của điện môi
Chương 7 - Tổn hao điện môi
Chương 8 - Phóng điện trong điện môi
Chương 9 - Đặc tính cơ lý hoá nhiệt của điện môi
Chương 10 - Một số vật liệu cách điện
Chương 11 - Các yêu cầu đối với cách điện trong hệ thống điện
Chương 12 - Thực hiện cách điện cho đường dây tải điện trên không
Chương 13 - Cách điện trạm biến áp và nhà máy điện
Chương 14 - Cách điện của máy điện quay
Chương 15 - Phương pháp kiểm tra phòng ngừa cho cách điện

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap