Giáo trình “thiết kế khí cụ điện hạ áp” đề cập đến những vấn đề cơ bản nhất về tính toán, thiết kế các bộ phận chủ yếu của khí cụ điện hạ áp. Chúng gồm các phần sau : 
-Những vấn đề chung về thiết kế
-Mạch vòng dẫn điện
-Cơ cấu trong khí cụ điện
-Nam châm điện
-Tính toán nhiệt

Đây là giáo trình dùng cho sinh viên ngành thiết bị điện - hệ taị chức và dài hạn, nhưng nó cũng có thể bổ ích cho sinh viên các ngành khác và các cán bộ kĩ thuật, quan tâm đến công tác thiết kế, tính toán, chế tạo sửa chữa các khí cụ điện hạ áp. Tham gia biên soạn chương trình này gồm các đồng chí :
-Phạm Tố Nguyên : chương 2, một phần chương 5 và chịu trách nhiệm chính.
-Lưu Mỹ Thuận : chương 3 và chương 4.
-Phạm Văn Chới: chương 1và một phần chương 5.
-Bùi Tín Hữu : chương 6.

Vì trình độ và thời gian có hạn nên cuốn sách này chắc chắn còn nhiều thiếu sót. Rất mong nhận được sự góp ý của bạn đọc, thư xin gửi tới bộ môn Thiết Bị Điện, trưòng Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Chương 1: Những vấn đề chung về thiết kế khí cụ điện
Chương 2: Mạch vòng dẫn điện
Chương 3: Hệ thống dập hồ quang
Chương 4: Cơ cấu trong khí cụ điện
Chương 5: Nam châm điện
Chương 6: Tính toán nhiệt


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap