Bài mở đầu

Phần thứ nhất: Dung sai lắp ghép

Chương 1: Các khái niệm cơ bản về dung sai lắp ghép
Chương 2: Hệ thống dung sai lắp ghép bề mặt trơn
Chương 3: Sai lệch hình dạng, vị trí - Nhám bề mặt
Chương 4: Dung sai các chi tiết điển hình
Chương 5: Chuỗi kích thước

Phần thứ hai: Đo lường kỹ thuật

Chương 6: Cơ sở đo lường kỹ thuật
Chương 7: Một số dụng cụ đo phổ biến trong cơ khí


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap