Chương này trình bày sự khác nhau giữa mạch tương tự và mạch số, các ưu điểm của mạch số. Mạch số còn gọi mạch lôgic, hoạt động ở hai trạng trái cách biệt rất rõ rệt, do đó số tự nhiên thích hợp với hệ thống số nhị phân chỉ dùng hai con số 0 và 1 thay vì mười con số 0 đến 9 như ở hệ thập phân quen thuộc. Để làm rõ thêm về hệ nhị phân, phép tính số học cơ bản và số có dấu, kể cả số bù 1 và bù 2 cũng được trình bày. Tiếp theo là hệ thập lục phân dùng các con số 0 đến 9 và một số chữ cái để diển tả số lượng hay trạng thái từ 0 đến 15 thập phân. Nửa sau của chương là các mã số mà chính là mã
BCD và mã ASCII thông dụng.

Trang bìa
Chương 1 - Hệ thống số và mã
Chương 2 - Cổng lôgic và đại số Bool
Chương 3 - cơ sở đại số lôgic
Chương 4 - Mạch logic tổ hợp
Chương 5 - mạch flip - flop
Chương 6 - Mạch dãy

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap