1. Khái niệm cảm biến và xu hướng phát triển
2. Đặc tính kỹ thuật của cảm biến
3. Các kỹ thuật cảm biến cơ bản dùng trong công nghiệp
4. Ứng dụng các chuyển đổi sơ cấp cho việc đo lại các đại lượng vật lý - thiết bị cảm biến:
- Đo nhiệt độ
- Đo áp suất, đo lưu lượng
- Đo tải trọng
- Đo mức
- Đo tốc độ động cơ
- Đo gia tốc chuyển động


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap