Nhiệm vụ của giám sát bảo đảm chất lượng nói chung :

Tư vấn giám sát xây dựng được chủ đầu tư giao cho, thông qua hợp đồng kinh tế, thay mặt chủ đầu tư chịu trách nhiệm về chất lượng công trình.
Nhiệm vụ của giám sát thi công của chủ đầu tư :

(1) Về công tác giám sát thi công phải chấp hành các qui định của thiết kế công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, các tiêu chuẩn kỹ thuật, các cam kết về chất lượng theo hợp đồng giao nhận thầu. Nếu các cơ quan tư vấn và thiết kế làm tốt khâu hồ sơ mời thầu thì các điều kiện kỹ thuật trong bộ hồ sơ mời thầu là cơ sở để giám sát kỹ thuật.
(2) Trong giai đoạn chuẩn bị thi công : các bộ tư vấn giám sát phải kiểm tra vật tư, vật liệu đem về công trường . Mọi vật tư , vật liệu không đúng tính năng sử dụng , phải đưa khỏi phạm vi công trường mà không được phép lưu giữ trên công trường . Những thiết bị không phù hợp với công nghệ và chưa qua kiểm định không đợc đa vào sử dụng hay lắp đặt. Khi thấy cần thiết, có thể yêu cầu lấy mẫu kiểm tra lại chất lượng vật liệu, cấu kiện và chế phẩm xây dựng .

Chương 1. Những vấn đề chung
Chương 2. Giám sát thi công và nghiệm thu Công tác lắp đặt điện
Chương 3. Giám sát thi công và nghiệm thu Công tác lắp đặt thiết bị chống sét
Chương 4. Giám sát thi công và nghiệm thu Công tác lắp đặt thang máy Trong nhà ở và công trình dân dụng
Chương 5. Giám sát thi công và nghiệm thu Hệ thống thông gió , điều hoà không khí , cấp lạnh
Chương 6. Giám sát thi công và nghiệm thu Hệ thống cấp nước bên trong nhà
Chương 7. Giám sát thi công và nghiệm thu Hệ thống thoát nước bên trong nhà
Chương 8. Công tác thi công và nghiệm thu việc lắp đặt các thiết bị
Chương 9. Công tác thi công và nghiệm thu trang thiết bị chống cháy


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap