Cuốn sách Công nghệ vật liệu cách nhiệt đã được Nhà xuất bản Xây dựng xuất bản nhằm cung cấp cho các cán bộ giảng dạy, các học viên cao học, các nghiên cứu sinh và sinh viên ngành Vật liệu Xây dự­ng, những kiến thức cơ bản giúp tiếp cận với những loại vật liệu cách nhiệt mới cùng công nghệ sản xuất có trình độ cơ giới hóa và tự động hóa cao. Nội dung cuốn sách bao gồm 12 chương, đề cập tới các khái niệm, tính chất cơ bản của vật liệu cách nhiệt; nguyên vật liệu chế tạo và các đặc tính kỹ thuật của sản phẩm; các dây chuyền công nghệ sản xuất. Hy vọng cuốn sách này sẽ giúp ích được nhiều cho các bạn trong học tập và giảng dạy công nghệ vật liệu cách nhiệt.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap