Ngành công nghiệp đồ hộp thực phẩm phát triển mạnh có ý nghĩa to lớn cải thiện được đời sống của nhân dân, giảm nhẹ việc nấu nướng hàng ngày. Giải quyết nhu cầu thực phẩm các vùng công nghiệp, các thành phố, địa phương thiếu thực phẩm, cho các đoàn du lịch, thám hiểm và cung cấp cho quốc phòng. Góp phần điều hòa nguồn thực phẩm trong cả nước. Tăng nguồn hàng xuất khẩu, trao đổi hàng hóa với nước ngoài.
Hiện nay nhờ các ngành cơ khí, điện lực, chất dẻo, v.v... phát triển mạnh, đã làm cho công nghiệp đồ hộp được cơ khí, tự động hóa ở nhiều dây chuyền sản xuất. Các ngành khoa học cơ bản như: hóa học, vi sinh vật học, công nghệ sinh học đang trên đà phát triển: Đã được ứng dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm nói chung và đồ hộp nói riêng, làm cho giá trị dinh dưỡng của thực phẩm được nâng cao và cất giữ được lâu hơn.

PHẦN I. CÁC QUÁ TRÌNH CƠ BẢN TRONG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP
Chương I. Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng cơ học
Chương II. Quá trình chế biến sơ bộ nguyên liệu bằng nhiệt
Chương III. Quá trình cho sản phẩm vào bao bì - bài khí - ghép kín
Chương IV. Cơ sở của quá trình thanh trùng đồ hộp
Chương V. Quá trình bảo ôn - đóng gói đồ hộp thực phẩm

PHẦN II. GIỚI THIỆU KỸ THUẬT CHẾ BIẾN MỘT SỐ THỰC PHẨM ĐÓNG HỘP
Chương VI. Kỹ thuật chế biến đồ hộp quả nước đường
Chương VII. Kỹ thuật chế biến đồ hộp nước quả
Chương VIII. Kỹ thuật chế biến đồ hộp mứt quả
Chương IX. Kỹ thuật chế biến đồ hộp cá - thịt

Nguồn tham khảo:
1. Tiếp, Nguyễn Vân; Quách Đỉnh và Ngô Mỹ Văn. 2000. Kỹ thuật sản xuất đồ hộp rau quả. Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật.
2. Đĩnh, Quách; Nguyễn Văn Thoa và Nguyễn Vân Tiếp. 1996. Công nghệ sau thu hoạch và Chế biến rau quả. Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật.
3. Nhương, Lê Văn. 1977. Hóa học trong công nghiệp thực phẩm. Nhà xuất bản Khoa Học Kỹ Thuật.
4. Thoa, Nguyễn Văn. 1981. Kỹ thuật bảo quản và chế biến rau quả. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
5. Sưởng, Hồ. 1982. Vi sinh vật trong bảo quản và chế biến thực phẩm
6. Thâm, Nguyễn Xuân. Kỹ thuật đồ hộp thịt cá. Đại học bách khoa, Hà Nội.
7. Ashraf F. 1993. Isolation, Purification and Characterisation of Papaya Pectinesterase. Faculty of Food Science and Biotechnology, Pertanian University, Malaysia.
8. D. Arthey. 1996. Fruit Procesing. Blackie Academic & Professional, Glasgow G64 2NZ, United Kingdom.
9. Bình, Trần Quang và Hà Văn Thuyết. 2000. Bảo quản rau quả tươi và Bán chế phẩm. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
10. Carla Weemaes. 1997. In-pack thermal processing of foods. Laboratory of Food Technology, Leuven University, Belgium.
11. Gerrit Beldman and Jean - Paul Vincken. 2002. The role of enzymes in food. Department of Agrotechnology and Food Sciences, Wageningen University, Netherlands.
12. John.M.Jackson. 1979. Fundamentals of Food Canning Technology
13. G. Gluimain; Guerrant O’hara et al. 1996. La Conserve Appertisée. Tec & Doc Lavoisier
14. Norman N. Potter et Joreph H. Hotchkiss. 1995. Food Science. Chapman & Hall
15. Tâm, Trần Minh. 1988. Các quá trình công nghệ trong chế biến nông sản thực phẩm. Nhà xuất bản Nông Nghiệp.
16. Gaonkar A. G. 1995. Food Processing recent development. Elsevier Science, California
17. Dennis R. Heldman, Richard W. Hartel. 1998. Principles of Food Processing. Aspen Publishers, Inc.
18. Gaonkar A.G. 1995. Food processing. Elsevier Science.
19. Laszlo P. Somogyi, Diane M. Barrett, Y. H. Hui. 1996. Processing Fruits: Science and Technology, vol. 1,2


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap