- Chương 1. Mở đầu
- Chương 2: Mô hình quá trình
- Chương 3: Các sách lược điều khiển
- Chương 4: Đặc tính các thành phần cơ bản của hệ thống
- Chương 5: Phân tích hệ điều khiển phản hồi
- Chương 6: Chỉnh định bộ điều khiển PID
- Chương 7: Thiết kế cấu trúc điều khiển quá trình đa biến


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap