Code tự phân trang trên bài viết trong blogspot nhằm phân trang cho những bài viết dài như truyện hoặc những đoạn văn dài mà chúng ta không muốn tạo thêm bài viết mới.
Bài viết của bạn dài cùng một nội dung, bạn không muốn tách ra làm 2 bài khác nhau sẽ gây ra những rắc rối không hề nhỏ cho web bạn, vậy làm sao để phân trang bài viết một cách đơn giản hiệu quả hôm nay chia sẽ 69 sẻ hướng dẫn đến các bạn
Thủ Thuật Blogspot

Cách tiến hành tự phân trang bài viết trong blogspot

1. Đăng nhập blogspot
2. Mẫu ==> Chĩnh Sữa HTML
3. Ctrl + F tìm kiếm </head>
và thêm đoạn code sau vào trước 
4.Thêm đoạn code sau vào trước ]]></b:skin>
 Code này nhằm mục đích tạo màu chữ, kiểu liên kết, các hiệu ứng khung cho phân trang của mình

#spaging-container, #snumber-container {
 width: 100%;
}
.spage183 {
 display:none;
}
.sitem183 {
 padding: 3px;
}
.sitem183 a, .sitem183 a.visited {
 font-weight: bold;
 text-decoration: none;
 color: green;
}
.sitem183 a:hover, .sitem183 a.current183 {
 text-decoration: underline;
 color: blue;
}
Sau khi thêm 2 đoạn code trên thì hãy Bấm Lưu Mẫu đi nhé
Code tự phân trang trên bài viết trong blogspot

 Hình ảnh minh họa code phân trang cho bài viết trên blogspot
5. Sau khi lưu mẫu bạn vào bài viết và thêm đoạn code sau vào chế độ soản thảo văng bản HTML
<div id="spaging-container">
$pageIn
Nội dung trang 1
$pageOut
$pageIn
Nội dung trang 2
$pageOut
$pageIn
Nội dung trang 3
$pageOut
</div>
Trong đó: Nội dung trang 1, 2, 3 là nội dung của từng bài viết bạn muốn phân trang, vídụ có bài văn dài bạn muốn phân thành 3 đoạn bằng nhau thì đoạn 1 sẽ dán vào nội dung trang 1, đoạn 2 sẽ dán vào nội dung trang 2, đoạn 3 tương tự đoạn 1, 2
Nếu bạn muốn phân trang số lượng n thì bạn cứ thêm đoạn code  

$pageIn
Nội dung trang n
$pageOut
Vào là được
6. Tiếp theo là vị trí đặt phần phân trang, thường thì đặt vào cuối bài viết. Ở chế độ soạn thảo văn bản HTML bạn dán code sau vào
<script type="text/javascript">
NumberedPage(
numPage = 3// Số trang cần phân
title = "Trang"// Chữ cần hiển thị như Phần 1 hoặc Trang 1
separator = "|" // Kí tự ngăn cách

);
</script>
Cuối cùng xuất bản và xem thành quả, có gì không hiểu hoặc góp ý tì các bạn hãy bình luận vào phía dưới nhé
tham khảo tại chiase69 py kenhtai2

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap