Code Random từ khóa văn bản

<script type="text/javascript">
var links=['http://kenhtai2.blogspot.com','http://kenhtinhoc.net/','http://saoluu.net'];
var key=Math.floor(Math.random()*1000000)%links.length;
document.write('<div>'+links[key]+'</div>');
</script>

chúc bạn thành công!

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap