ThS. Nguyễn Sơn Lâm
KS. Nguyễn Quyết Chiến
Viện KHCN Xây dựng.

ABstract: The need to control volume change induced primarily by temperature change in mass concrete has led to the development of cooling and insulating systems for use in mass concrete construction. This report reviews the measures commonly taken (Precooling and post-cooling) and recent measure as insulation system being used for temperature control. The procceder for tempereture control has been conducted by IBST at some project such as thermopower plant Pha Lai 2, thermopower plant Phu My 3 and thermopower plant Uong Bi (expansion) 2.

1- Đặt vấn đề.
Kết cấu bê tông hoặc bê tông cốt thép được coi là khối lớn khi có kích thước đủ để gây ứng suất kéo, phát sinh do hiệu ứng nhiệt thuỷ hóa của xi măng, vượt quá giới hạn kéo của bê tông làm nứt bê tông và do đó cần phải có biện pháp để phòng ngừa vết nứt. Trong điều kiện nóng ẩm Việt Nam, kết cấu có cạnh nhỏ nhất (a) và chiều cao (h) lớn hơn 2m có thể được xem là khối lớn. Bê tông khối lớn bị nứt do hiệu ứng nhiệt thuỷ hóa xi măng khi có đủ 2 yếu tố : Độ chênh lệch nhiệt độ DT giữa các điểm hoặc các vùng trong khói bê tông vượt quá 200C; Modun chênh lệch nhiệt độ MTgiữa các điểm trong khối bê tông đạt không dưới 500C/m.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap