Đề cương ôn tập (Hình thức thi vấn đáp, mỗi câu: 5 điểm và15 phút chuẩn bị).

Câu 1: Phân biệt các lĩnh vực lạnh thường, lạnh đông, lạnh thâm độ và lạnh tuyệt đối?
Câu 2: Lạnh là gì? Cho biết giới hạn dưới của lạnh được chia ra làm mấy cấp độ?
Câu 3: Sự khác nhau cơ bản giữa làm lạnh thực phẩm và làm lạnh đông thực phẩm?
Câu 4: Mục đích của quá trình bảo quản lạnh vàý nghĩa của việc làm lạnh thực phẩm?
Câu 5: Hãy cho biết đặc điểm của phương pháp bảo quản lạnh?
Câu 6: Hãy cho biết các phương pháp bảo quản thực phẩm, đặc điểm của phương pháp phóng xạ?
Câu 7: Hãy cho biết các phương pháp bảo quản thựcphẩm, đặc điểm của phương pháp sấy khô vàsử dụng chất kháng sinh?
...

Chương 1: Khái niệm cơ bản về công nghệ lạnh
Chương 2: ứng dụng lạnh trong công nghệ thực phẩm
Chương 3: Bảo quản thực phẩm đã lạnh đông
Chương 4: Làm tan giá và làm ấm thực phẩm


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap