Giới thiệu công nghệ ô-xy hóa nhiệt được sử dụng nhiều trong lĩnh vực vi điện tử:

- Ô xy hóa nhiệt (đối với Silic)
- Giá trị các hệ số (B/A) vàB cho các trường hợp ô-xy hóa nhiệt khô và ẩm đối với Si
- Các bài tập ví dụ.


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap