Do tính chất phức tạp của các không gian điều hòa không khí nên hệ thống điều hòa không khí có rất
nhiều chủng loại khác nhau. Tuy nhiên cách phân loại phổ biến nhất là cách phân loại theo đặc điểm
của chất tải lạnh:
- Hệ thống ĐHKK dùng trựctiếp tác nhân lạnh làm chất tải lạnh
- Hệ thống ĐHKK dùng nước làm chất tải lạnh

Chương 1 : Phân loại hệ thống ĐHKK
Chương 2 : Không khí ẩm
Chương 3 : Tính toán Phụ tải lạnh theo phương pháp Carrier
Chương 4 : Tính toán đường ống dẫn không khí
Chương 5 : Tính toán đường ống dẫn nước


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap