Dòng khí dầu sau thiết bị tách pha hoặc dòng khí tự nhiên sâu miệng giếng cón chứa các thành phần nặng, hơi nước, nước tự do, các loại khí chua và các thành phần làm giảm chất lượng. Để tạo điều kiện cho việc vận chuyển được thuận lợi và tăng giá trị về thương phẩm ta phải tách các thành phần trên đây ra khỏi dòng khí.

Đ1 Nhiệm vụ xử lý
Nhiệm vụ đầu tiên của việc xử lý là phải tách các thành phần nặng trong khí thường được gọi là ngưng tụ xuất phát từ yêu cầu vận chuyển một cách có hiệu quả vì nếu chúng ngưng tụ trên đường ống, công suất vận chuyển cần phải lớn vì phải khắc phục các giảm áp cao. Mặt khác, khả năng toả nhiệt của khí được ghi nhận trong các hợp đồng mua bán, cần phải tách thành phần nặng để thoả mãn các điều khoản đã thoả thuận. Một điều nữa khi xem xét thu hồi ngưng tụ đó là phần thu hồi phụ từ chất lỏng khi bán khí vì trong nhiều trường hợp, thu hồi này đủ bù đắp cho việc mua sắm, lắp đặt thiết bị cần thiết cho quá trình sản xuất khí thương mại.

A. Nhiệm vụ xử lý
B. Kỹ thuật hấp phụ lỏng
C. Kỹ thuật dùng chất hấp phụ rắn
D. Kỹ thuật tách ở nhiệt độ thấp
E. Kỹ thuật ổn định Hydrocacbon


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap