arrange bố trí, xắp đặt (v)
arrangement cách bố trí (dt)
arrive đến (v)
arrow mũi tên (dt)
article bài viết (dt)
articulate nối với nhau qua cơ cấu khớp quay (v)
articulation sự nối với nhau bằng cơ cấu khớp quay (dt)
artificial thuộc nhân tạo (tt)
artificially có tính chất nhân tạo (pt)
as khi, nếu (gt)
as a whole nói chung, thành một khối (dt)
asbestos Amiăng (dt)
asc hợp chất chống kẹt (anti-seize compound)
ascend di chuyển lên phía trên (v)
ascertain tìm hiểu chắc chắn (v)
ascii mã tiêu chuẩn để trao đổi thông tin của Hoa kỳ (American Standard Code for Information Interchange)
ascribe quy cho, cho là do (v)
as for về phần (gt)
ash Tro (dt)
ashtray cái gạt tàn (dt)
aside về một bên, về một phía (pt)
as if dường như là, như thể là (lt)
as is có thể tiếp tục sử dụng do những tính chất, thông số làm việc vẫn trong tiêu chuẩn đã được thiết kế chế tạo và việc sử dụng tiếp không làm ảnh hưởng chung đến các thông số tính chất chung của toàn bộ máy (pt)


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments
Unknown
10:10 6 tháng 12, 2016
cho xin pass bạn ơi
Bùi Tấn Đạt [Admin]
03:35 8 tháng 12, 2016
pass:
ebookbkmt.com

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap