Gói tài liệu trên bao gồm:

1. Các tiêu chuẩn của Ashare (ASHARE STANDARD)
2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ HIỆN HÀNH Ở VIỆT NAM (GS.TS Trần Ngọc Chấn - ThS. Nguyễn Huy Tiến)
3. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ - KHOA PHẪU THUẬT BỆNH VIỆN ĐA KHOA 52TCN – CTYT 38 2005
4. QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHÍ THẢI CÔNG NGHIỆP NHIỆT ĐIỆN (National Technical Regulation on Emission of Thermal Power industry) - QCVN 22 2009BTNMT
5. BÌNH CHỊU ÁP LỰC - QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN
6. Luật năng lượng nguyên tử 2008
7. Tiêu chuẩn ISO về thiết kế hệ thống nhiệt lạnh
8. Tiêu chuẩn ống gió (Reetech)
9. Tiêu chuẩn Thiết bị lắp dây & cáp điện (Reetech)
10. TCVN 5509_1991 - KHÔNG KHÍ LÀM VIỆC BỤI CHỨA SILIC (Nồng độ tối đa cho phép và đánh giá ô nhiễm bụi)
11. TCVN 232 - 1999 - Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh - Chế tạo lắp đặt và nghiệm thu
12. TCVN 5738 -2000 - Hệ thống báo cháy tự động – Yêu cầu kỹ thuật
13. TCVN 6160 - 1996 - Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng (Yêu cầu thiết kế)
14. Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXD VN306 2004 - Nhà ở và các công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng
15. Tiêu chuẩn SMACNA về thi công đường ống gió


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap