Bài 1: Gặp gỡ lần đầu tiên: Các cách giới thiệu và bắt chuyện khi gặp ai đó lần đầu tiên.
Bài 2: Bắt chuyện với một người lạ: Những cách bắt chuyện với người lạ để hỏi đường hay để làm quen.
Bài 3: Xếp đặt một cuộc hẹn với bạn: Cách dò hỏi xem bạn mình có rảnh rỗi không, cách đề nghị chương trình và ấn định thời gian cũng như điểm hẹn.
Bài 4: Bày tỏ sở thích và chọn lựa: Cách bày tỏ ý thích hay không thích khi bàn về những món ăn trong thực đơn tại một nhà hàng.
Bài 5: Mô tả sự vật và con người: Cách mô tả sự vật và con người bằng tính từ; cách so sánh.
Bài 6: Phát biểu ý kiến: Các cách hỏi ý kiến của người khác, cách đồng ý và không đồng ý với họ.
Bài 7: Hỏi thăm đường: Hỏi đường và chỉ đường sao cho rỏ ràng và chính xác.
Bài 8: Ôn lại bài 1 đến Bài 7: Chào hỏi, bắt chuyện, tự giới thiệu, gợi ý, hỏi và phát biểu ý kiến.
Bài 9: Nhờ vả, yêu cầu và hỏi han khi muốn giúp ai: Các hình thức sai khiến - từ yêu cầu đến nhờ vả. Cách gợi ý khi muốn giúp ai đó.
Bài 10: Cách đọc số thông thường: Viết và đọc ngày tháng, số nhà, số điện thoại, đếm số.
Bài 11: Các phép tính bằng tiếng Anh: Cách nói về các phép tính cộng, trừ, nhân, chia trong tiếng Anh.
Bài 12: Đi mua sắm: Những mẫu đối thoại trong việc mua sắm: cách chào khách, mời mua, nói về giá cả và số lượng.
Bài 13: Hỏi về các hoạt động thường xuyên của người khác: Hỏi về những hoạt động thường nhật và về sở thích của người bạn mới quen một cách lịch sự.
Bài 14: Mô tả kích cở của mọi vật: Những cách mô tả kích cở của mọi vật và con người trong không gian 3 chiều.
Bài 15: Sở hữu cách: Sở hữu cách: sở hữu chủ; vật sở hữu; cách dùng những động từ, giới từ và đại từ sở hữu.
Bài 16: Ôn lại Bài 10-15: Ôn lại Bài 10-15: giới thiệu bạn bè, sinh hoạt thường nhật, xếp đặt đi chơi, mua sắm, mô tả sự vật, v.v…
Bài 17: Nói về ngày tháng năm và giờ giấc: Những cách nói về ngày tháng năm và giờ giấc - từ chung chung đến chính xác.
Bài 18: Câu đề nghị và trả lời: Cách đối đáp rỏ ràng nhưng tế nhị khi nhờ vả hay yêu cầu ai làm gì hay đừng làm gì.
Bài 19: Cách nói thích và không thích: Cách bày tỏ ý thích hay không thích, tán thành hay không tán thành sở thích của người khác.
Bài 20: Đồng ý và không đồng ý: Cách phát biểu sự đồng ý hay không đồng ý trong đối thoại để thông hiểu nhau và duy trì hòa khí.
Bài 21: Đề nghị ai làm hay đừng làm việc gì: Sai khiến - từ ra lệnh cho đến yêu cầu hay nghị lịch sự - để ai đó làm hay không làm một điều gì.
Bài 22: Thu thập và cung cấp thông tin: Những cách hỏi và trả lời để cung cấp thông tin. Những cách kiểm tra, làm rõ nghĩa và hiệu chính thông tin.
Bài 23: Dự định cho tương lai: Những cách nói để mô tả tính chắc chắn của sự việc diễn ra trong tương lai.
Bài 24: Xin lỗi: Xin lỗi khi thất hứa, khi lầm lỡ, khi làm phiền ai, và ngay cả khi lỗi không phải là của mình.
Bài 25: Nói chuyện về sức khỏe: Nói về sức khoẻ - từ hỏi han về căn nguyên đến nhận xét về thần sắc; những từ ngữ mô tả bệnh tật.
Bài 26: Ôn tập toàn bộ Loạt 1: Ôn tập toàn bộ Tiếng Anh Thông Dụng ở Australia Loạt 1.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap