Trong thời đại công nghiệp hóa hiện đại hóa, việc điều khiển và giám sát từ xa trở nên cần thiết và phổ biến ở các quốc gia phát triển. Bên cạnh đó việc dùng máy tính để làm công cụ giám sát và điều khiển trở nên hữu dụng hơn. Nó được ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp cũng như trong đời sông, một trong những ứng dụng đó là giám sát và cảnh báo cháy từ xa.

Một hệ thông giám sát và điều khiển hoạt động tốt phải đáp ứng được các yêu cầu đặt ra như:

- Giám sát được các thiết bị ở khoảng cách xa qua máy tính.
- Qúa trình điều khiển phải chính xác.
- Chi phí thấp.

Để thực hiện được việc truyền tải dữ liệu đi xa, ta dùng mạng RS485 để truyền tải tín hiệu, dữ liệu điều khiển. Với tính ưu việt của mạng RS485, nó cho phép truyền đi xa một cách đồng bộ và chuẩn hoá.

Ngày nay, việc phòng chông cháy nổ là một trong những vân đề đáng quan tâm của xã hội. Bằng những kiến thức tích lũy được trong suốt quá trình học tập và khả năng còn hạn chế em xin thực hiện đề tài . “Thiết kế và thi công hệ thống báo cháy tự động trong tòa nhà qua mạng RS485 dùng Vi điều khiển 89C51 ”, nhằm củng cố những kiến thức đã đạt được và hoàn thành việc học tập để vào đời, góp một phần nhỏ nhoi trong sự phát triển chung của xã hội.

PHẦN I: LÝ THUYẾT 7
CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT VI ĐIÊU KHlỂN 89C51
I. Giới thiệu cấu trúc phần cứng họ MSC-51(8951) 8
IIệ Khảo sát sơ đồ chân 8951, chức năng từng chân 9
III. Câu trúc bên trong vi điều khiển .11
IV. Hoạt động Timer của 8951 .18
V. Hoạt động port nốì tiếp 24
VI. Các chế độ đánh địa chỉ .29
CHƯƠNG 2 : GIỚI THIỆU MẠNG TRUYEN thông công nghiệp
I Khái niệm mạng truyền thông công nghiệp .31
II. Đặc tính kỹ thuật 31
III. Giới thiệu cổng nối tiếp .38
IV. Giới thiệu sơ lược về các linh kiện sử dụng .41
CHƯƠNG 3 : CẢM BIEN đo nhiệt độ - CHƯYEN Đổi tương Tự-Số
A. CẢM BIẾN ĐO NHIỆT ĐỘ
I. Khái niệm về cảm biến .44
IIễ Cảm biến nhiệt độ .44
III. Hệ thống đo lường .44
IV. Các phương pháp đo nhiệt độ 45
B. CHUYỂN ĐỔI TƯƠNG Tự-Số
I. Khái niệm chung 48
II. Nguyên tắc thực hiện chuyển đổi ADC 48
III. Các phương pháp chuyển đổi ADC .49
IVỂ Giới thiệu các bộ biến đổi A/D 51
PHẦN II: THIẾT KẾ VÀ THI CÔNG .51
A. GIỚI THIỆU Sơ LƯỢC VỀ CÁC LINH KIỆN sử DỤNG TRONG MẠCH .ẵ! 52
B. Sơ ĐỒ KHỐI HỆ THỐNG .55
I. Tổng quan .55
II. Khối Slave . .56
III. Khối Master và giao tiếp máy tính .57
IV. Thiết kế chi tiết các khối 58
V. Giao diện trên máy tính .63
VI. Mô hình thi công thực tế 64
VIIề Những công việc đã thực hiện được .66
VIII. Hướng phát triển của đề tài .68
TÀI LIỆU THAM KHẢO .69


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap