1.1 Sản lượng định mức của lò hơi
D = 320 tấn/ giờ
1.2 Thông số hơi
- áp suất của hơi ở đầu ra của bộ quá nhiệt
Pqn = 140 bar
- nhiệt độ của hơi đầu ra bộ quá nhiệt
tqn = 570C
1.3 Nhiệt độ của nước cấp
tnc = 230C
1.4 Nhiệt độ khói thải sau bộ sấy không khí
th = 125C
1.5 Nhiệt độ không khí nóng = 300C
1.6 Nhiệt độ không khí lạnh = 30C
1.7 Nhiệt trị thấp làm việc của than = 26628 kJ/kg


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap