1. Sản lượng định mức của lò hơi: Dđm = 125t/h.
2. Thông số hơi:
- Ap suất của hơi đầu ra của bộ quá nhiệt: pqn = 64 bar.
- Nhiệt độ của hơi đầu ra của bộ quá nhiệt: tqn = 445oC.
3. Nhiệt độ nước cấp: tnc = 180oC.
4. Nhiệt độ không khí nóng : Chọn =345oC.
5. Nhiệt độ không khí lạnh : Chọn =30oC.
6. Nhiệt độ khói thải : Chọn =125oC.
7. Thành phần nhiên liệu:


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap