1. Sản lượng định mức của lò hơi: Ddm = 160 t/h
2. Thông số hơi:
- Áp suất của hơi ở đầu ra của bộ quá nhiệt: pqm = 96bar
- Nhiệt độ của hơi ở đầu ra của bộ phận quá nhiệt: tqn = 540oC
3. Nhiệt độ nước cấp: tnc = 225oC
4. Nhiệt độ không khí nóng: tnkk = 300oC
5. Nhiệt độ không khí lạnh: t l kk = 30 o C
6. Nhiệt độ khói thải: th = 160o C
7. Thành phần nhiên liệu:


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap