Thiết kế một lò hơi có thông số :
- Sản lượng định mức của lò hơi : Dđm = 125 t/h
- Áp suất hơi tại đầu ra của BQN : Pqn =9,6 Mpa
- Nhiệt độ hơi tại đầu ra của BQN : tqn =540 oC
- Nhiệt độ nước cấp : tnc = 225 oC
- Nhiệt độ không khí lạnh : tlkk = 30oC
- Nhiệt độ không khí nóng : tnkk =200oC
- Nhiệt độ khói thải : tth =160oC


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap