2.1.Giới thiệu công trình :
-Vị trí : Quảng Ngãi ở 15 độ vĩ bắc
- chức năng :là 1 hội trường trường học
2.2.Chọn thông số tính toán :
2.2.1.Chọn thông số tính toán bên ngoài trời :ii
- Nhiệt độ và độ ẩm ngoài trời :
Tra bảng 2.3-TL I đối với khu công cộng hạng bình thường :
Tại Quảng Ngãi có các thông số khí hậu (tra theo các PL tài liệu I):
Nhiệt độ :
+ ttbmax= 34,5oC lấy thông số của tháng 6 là tháng nóng nhất trong năm
+ ttbmin= 19,2oC lấy thông số của tháng 1 là tháng lạnh nhất trong năm
Độ ẩm :
+ (ttbmax)= 80,5%
+ (ttbmin)= 89,4%
2.2.2..Chọn thông số tính toán trong phòng
2.2.2.1.Nhiệt độ và độ ẩm :
Tra bảng 2.3-TL I đối với khu công cộng hạng bình thường :
Mùa hè : tT=250C =45%
Mùa đông : tT=230C =30%
2.2.2.2.Chọn tốc độ không khí trong phòng :
Chọn theo nhiệt độ không khí tính toán trong phòng .Nếu nhiệt độ trong phòng thấp cần chọn tốc độ gió nhỏ tránh cơ thể mất nhiều nhiệt, theo bảng 2.5 TL I ứng với nhiệt độ trong phòng tT=250C ta chọn k= 0,6m/s.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap