Ky thuật sấy là một nghành khoa học phát triễn mãi từ những năm 50 đến 60 ở các Viện va Trường đại học trên thế giới,chủ yêú giải quết những vấn đề kỹ thuật sấy các nông sản khác nhau trong kinh tế nông nghiệp và các kho bảo quản .

Trong những năm 70 trở lại đây người ta đã và đưa kỹ thuật sấy thành công nghệ sản phẩm các mặt hàng thực phẩm khô, không những kéo dài thời gian bảo mà còn làm phong phú các mặt hàng thực phâm và tiện lợi cho người tiêu dùng như:sứa bột,cà phê và chè hoà tan, các loại bột rau và quả, các loại rau quả khô, các gia vị khô thịt khô và cá khô, các sản phẩm khô bột nhào, thức ăn tinh cho các gia súc và thuỷ sản.

Đối nước ta là nưóuc nhiệt đới nóng ẩm, việc nghiên cứu và công nghệ sấy để chế biến thực phẩm khô và làm khô nông sản có y nghĩa đặc biệt :kết hợp phơi sấy nhằm tiết kiệm năng luượng, nghiên cứu những công nghệ và thiết bị sấy thích hợp cho từng loai thực phẩm, nông sản.phù hợp với điều kiện khí hậu và thực tiển của nước ta tạọ ra hàng hoá phong phú có chất lượng cao phục vụ cho khuất khẩu và tiêu dùng trong nước.

Do tính chất đặt thù của loại trái cây là chưá nhiều nước, dễ bị xaó trộn .Vì vậy quá trình sấy trái cây người ta thường chọn loại thiết bị sấy vật liệu tỉnh như phòng sấy ,hầm sấy tunel .Đặt biệt hầm sấy tunel vì nó đáp ứng được nhiều yêu cầu như năng suất cao , quá trình sấy thực hiện liên tục.Hầm sấy tunel rất có ỹ nghĩa trong thực tiển.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap