Chương 1: Cấu hình của mô hình thí nghiệm vi điều khiển.
Chương 2: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MCU Program Loader.
Chương 3: Hệ thống các bài thực hành vi điều khiển
A. Hệ thống điều khiển LED đơn
B. Hệ thống điều khiển LED 7 đoạn
C. Hệ thống điều khiển LED ma trận.
D. Hệ thống điều khiển bàn phím.
E. Hệ thống điều khiển LCD.
F. Hệ thống điều khiển nút nhân.
G. Hệ thống điều khiển công tắc
H. Hệ thống điều khiển relay.
I. Hê thống điều khiển motor bước
....
S. Hệ thống điều khiển RTC


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap