Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch mà con người đã biết từ rất sớm. Cùng với quá trình phát triển của khoa học và công nghệ thế giới, năng lượng mặt trời càng được ứng dụng rộng rãi như: chạy tuabin phát điện, máy lạnh hấp thụ phục vụ cho điều hòa không khí và các thiết bị máy lạnh, ống nhiệt, hệ thống sấy sưởi… đặc biệt các hệ thống sản xuất cung cấp nước nóng ở nhiệt độ thấp.
Ở Việt Nam,đã có nhiều nghiên cứu ứng dụng Năng lượng mặt trời vào thực tế nhưng thiết bị sản xuất hơi nước dùng năng lượng mặt trời chưa được quan tâm nhiều,chỉ dừng ở mức cung cấp nước nóng cho sinh hoạt. Trong khi đó nhu cầu về sử dụng hơi nước trong đời sống và công nghiệp rất lớn.
Với điều kiện Việt Nam nằm ở khu vực có cường độ bức xạ tương đối cao, rất thuận lợi cho nghiên cứu chế tạo thiết bị sử dụng Năng lượng Mặt Trời nói chung và thiết bị sản xuất hơi nước nói riêng.
Đề tài này sẽ trình bày kết quả nghiên cứu,chế tạo thiết bị sản xuất hơi nước dùng năng lượng mặt trời có thể dùng cho nhiều mục đích khác nhau như: hấp, sấy sưởi, sát trùng y tế…

1.Đặt vấn đề
2.Mô tả hệ thống
3.Thiết kế hệ thống:
3.1.Tính toán thiết kế bộ thu tập trung (Gương Scheffler)
3.2.Tính toán thiết kế thiết bị sinh hơi
3.3.Thiết kế,lắp đặt hệ thống
4.Thí nghiệm,đo đạt
5.Kết luận

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap