Cảm biến nước làm mát có khả năng tự thay đổi điện trở khi nhiệt độ động cơ thay đổi
Hầu hết các cảm biến nhiệt độ nước làm mát có hệ số nhiệt độ tỉ lệ nghịch so với điện trở (NTC = Negative Temparature Coefficient) tức là điện trở cảm biến giảm khi nhiệt độ động cơ tăng lên.


Đồ thị biểu diễn nhiệt độ nước làm mát với điện trở cảm biến​


Điện trở thay đổi sẽ làm cho điện áp biến đổi trong cảm biến và có thể kiểm soát được bất kỳ sự thay đổi sai lệch mà trong phạm vi hoạt động của nó.
Nếu điện trở của cảm biến cao hơn so với dự kiến này sẽ gây ra cho bộ ECM sẽ hiểu rằng nhiệt độ nước trong động cơ sẽ nguội hơn so với thực tế, như vậy gây ra tiêu hao nhiên liệu

Ảnh hưởng tương tự như trên sẽ xảy ra nếu có sự dẫn kém thì do một trong hai vấn đề ở cảm biến là chân kết nối (PIN) hoặc do bộ ECM. Ảnh hưởng này sẽ làm cho một điện trở tương ứng trong cụm điện trở sẽ tăng lên dẫn đến điện trở tổng tăng


Sơ đồ mạch cảm biến nhiệt độ nước làm mát​


Vị trí ETC trên động cơ​


Các lỗi thường xảy ra với ETC

DTC code :
P0115 Engine Coolant Temperature Circuit
P0116 Engine Coolant Temperature Circuit Range/Performance
P0117 Engine Coolant Temperature Circuit Low
P0118 Engine Coolant Temperature Circuit High
P0119 Engine Coolant Temperature Circuit Intermittent

NGUỒN: http://www.oto-hui.com/

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap