Cuốn sách "Tự Động Hoá Với Simatic S7- 300" là một tài liệu tham khảo cần thiết cho các kỹ sư tích hợp hệ thống,là một giáo trình tự học tốt cho sinh viên, kỹ sư, học viên cao học và nghiên cứu sinh chuyên ngành điều khiển tự động, tự động hoá, đo lường và tin học công nghiệp cũng như các ngành kỹ thuật khác.

Mục Lục:

1/ Nhập Môn
1.1. Đại Số Boole
1.2. Biểu Diễn Tín Hiệu Số
1.3. Thiết Bị Điều Khiển Logic khả Trình.
2/ Ngôn Ngữ Lập Trình STL
2.1. Cấu Trúc Lệnh Và Trạng Thái Kết Quả
2.2. Các Lệnh Cơ Bản
2.3. Các Lệnh Toán Học
2.4. Lệnh Logic Tiếp Điểm Trên Thanh Ghi Trạng Thái
2.5. Lệnh Đổi Kiểu Dữ Liệu
2.6. Các Lệnh Điều Khiển Chương Trình
2.7. Bộ Thời Gian
2.8. Bộ Đếm ( Counter )
2.9. Kỹ Thuật Sử Dụng Con Trỏ
2.10. Khai Báo Và Sử Dụng Khối Dữ Liệu ( DB ).
3/ Kỹ Thuật Lập Trình
3.1. Giưới Thiệu Chung
3.2. Lập Trình Tuyến Tính
3.3. Lập Trình Có Cấu Trúc
3.4. Sử Dụng Các Khối OB
3.5. Những Hàm Chuẩn Quản Lý Ngắt.
4/ Hướng Dẫn Sử Dụng STEP7
4.1. Cài Đặt Step7 và Chọn chế độ làm Việc
4.2. Soạn Thảo Một Project
4.3. Làm Việc Với PLC.
5/ Điều Khiển Mờ Với S7 - 300
5.1. Điều Khiển Mờ Là Gì
5.2. Những Khái Niệm Cơ Bản
5.3. Chương Trình FCPA
5.4. Sử Dụng DB Mờ Với FB30 ( Fuzzy Control ).
6/ Module Mềm PID
6.1. Xác Định Tham Số Cho Bộ Điều Khiển PID
6.2. Module Mềm PID
6.3. Điều Khiển Liên Tục Với FB41 CONT_C
6.4. Điều Khiển Bước Với FB42 CONT_S
6.5. Khối Hàm Tạo Xung FB43 PULSEGEN.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap